Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse - barn av psykisk syke og rusmiddel-avhengige foreldre

I forbindelse med regjeringens handlingsplan mot fattigdom ble det i 2007 bevilget 15 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartements budsjett til tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. Satsningen foreslås økt med 5 millioner kroner i 2008.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kapittel 726, post 70.