Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse -Ventetidsgarantien for barn og unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige

Regjeringen har varslet at den vil innføre en ventetidsgaranti i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige under 23 år.

Lovforslaget innebærer at ingen skal vente mer enn 10 dager på vurdering og ingen rettighetspasienter skal vente mer enn 65 virkedager (90 kalenderdager) på behandling. Lovforslaget vil behandles i stortinget høsten 2007. I forbindelse med ventetidsgarantien er det også igangsatt et arbeid i Sosial- og helsedirektoratet med å utvikle faglige retningslinjer for vurdering og prioritering. Dette for å sikre en mer enhetlig praksis.

For å sikre at fastsatte mål og frister overholdes ved innføringen av ventetidsgarantien har stortinget foreslått å bevilge 7 millioner kroner som skal gå til tiltak som tar sikte på å øke effektiviteten i barne- og ungdomspsykiatrien blant annet ved at kvaliteten på henvisninger fra førstelinjen blir bedre og ved å gå igjennom inntaksprosedyrene ved klinikkene og rutinene for utnytting av den samlede kapasiteten i tjenesteapparatet.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon kapittel 743, post 75.