Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rådgivning i skolen

Regjeringen foreslår en bevilgning på 37,5 millioner kroner i 2008 til videreføring av satsningen på rådgivning i skolen.

Formålet er å redusere frafallet i videregående opplæring. Midlene er delvis rettet mot ungdomstrinnet, og delvis mot å etablere partnerskap for karriereveiledning i alle fylkeskommunene.