Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningstjenesten - frivillige

Redningstjenesten i Norge er organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, private og frivillige organisasjoner. Den frivillige innsatsen er særdeles viktig for redningstjenesten. Det foreslås derfor å doble det samlede tilskuddet fra om lag 6 millioner kroner til om lag 12 millioner kroner. Hensikten er å inspirere og legge til rette for den videre innsats de frivillige gjør i redningstjenesten.