Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningstjenesten - helikopter

Budsjettet til redningstjenesten foreslås økt med om lag 103,5 millioner kroner. Regjeringen jobber aktivt for å styrke redningstjenesten og sørger nå for tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Ørland og Rygge. Det er i dag døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på Sola, Banak og Bodø.

Regjeringen vil utvide tiltaket til også å gjelde redningshelikopterbasene på Ørland og Rygge medio 2008. Tilstedevaktordningen vil dermed være innført ved alle redningshelikopterbasene på fastlandet. Rygge vil fra samme tidspunkt etableres som fast base.

Regjeringen mener at redningshelikopterberedskapen på Nord-Vestlandet bør bedres, og har derfor besluttet å opprette en ny redningshelikopterbase i Florø drevet av Forsvaret med tilstedevakt fra oppstart fra 1.1.2009.

Arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre er igangsatt. Regjeringen skal gjennomføre en åpen anbudskonkurranse og anskaffelsen vil bli underlagt ekstern kvalitetssikring i tråd med Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. På denne måten sikrer Regjeringen at de mest egnede helikoptrene som er på markedet blir vurdert til fremtidens nye redningshelikoptre. Det tas sikte på at de nye helikoptrene skal fases inn i tidsperioden 2011-2014. Regjeringen foreslår å øke budsjettet med 57 millioner kroner til videreføring av anskaffelsesprosessen og til dekning av økte vedlikeholdskostnader for dagens redningshelikoptre.

Se også Redningstjenesten - frivillige.