Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningstjenesten

Redningshelikoptertjenesten videreføres i 2008 med tolv Sea King-helikoptre, organisert i Luftforsvarets 330-skvadron som støtter Redningstjenesten på permanent basis. Faglig og budsjettmessig ansvar for tjenesten tilligger Justis- og politidepartementet, som setter krav til beredskap og tilgjengelighet.

Hovedoppgaven for 330-skvadron i fredstid er å utføre søke- og redningsoppdrag så hurtig og sikkert som mulig i forbindelse med ulykker til sjøs og til lands, spesielt når det er fare for at menneskeliv kan gå tapt. I tillegg skal helikoptrene inngå i Statens luftambulansetjeneste og kunne yte transportstøtte i forbindelse med krisehåndtering i norske områder.

Søk- og redningsoppdrag innenfor norsk myndighetsområde utføres etter oppdrag fra hovedredningssentralene. Det samme gjelder for luftambulanseoppdrag. Militære oppdrag utføres etter oppdrag fra Fellesoperativt hovedkvarter og koordineres ved behov med hovedredningssentralene eller Justis- og politidepartementet.

Etablering av tilstedevakt på redningshelikopterbasene fortsetter. Det skal i løpet av 2008 være etablert tilstedevakt ved Sola, Banak, Bodø, Ørland og Rygge. Sistnevnte vil bli oppsatt som ordinær base for å kunne understøtte etablering av tilstedevakt i Florø.