Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rehabilitering og habilitering

· Helse- og omsorgsdepartementet vil fortsatt fokusere på habilitering og rehabilitering. Helse- og omsorgsdepartementet legger derfor fram en strategi for habilitering og rehabilitering. Strategien skal følges opp med et bredt samarbeid med ulike aktør, blant annet brukerorganisasjoner. Se også del III i St.prp.nr.1 (2007-2008) for Helse- og omsorgsdepartementet.

· De regionale helseforetakene skal inngå avtaler med private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner slik at tilbudet er av god kvalitet og blir del av det helhetlige rehabiliteringstilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten.

· Fordeling av midler til kjøp av tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner skal ses i sammenheng med arbeidet med å gjennomgå fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetakene.