Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reiseliv

Regjeringen foreslår bevilget 215 millioner kroner til å fremme norsk reiseliv i statsbudsjettet for 2008. Dette er en økning på 15 millioner kroner fra rekordåret 2007, og mer enn en dobling siden 2005. Soria Moria-erklæringen fremhever reiseliv som et av fem områder der Norge har kompetanse eller særlige fortrinn. Reiselivsnæringene får derfor spesiell oppmerksomhet fra Regjeringens side, noe som gjenspeiles i årets statsbudsjett.

En økning i innsatsen for å fremme Norge som reisemål samt en styrking av kvaliteten på de norske reiselivsproduktene står sentralt i Soria Moria-erklæringen. Regjeringen er i godt i gang med å følge opp intensjonene i erklæringen.

Regjeringen arbeider med en nasjonal reiselivsstrategi med visjonen ”verdifulle opplevelser”. I arbeidet med reiselivsstrategien er det identifisert ni prioriterte innsatsområder for å styrke reiselivsnæringene. Disse tiltaksområdene er markedsføring og profilering, innovasjon, IT, kompetanse, kvalitet, miljøtiltak, organisering, fellesoppgaver og områdeutvikling.

Les mer i kapittel 2421 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.