Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Relativ volatilitet

Det er fastsatt en ramme for relativ volatilitet for Statens pensjonsfond – Utland og for Statens pensjonsfond – Norge. Rammen for relativ volatilitet er et riskostyringsverktøy som setter en grense for hvor mye markedsrisiko henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet kan ta i den operative forvaltningen.

Forskjellen mellom faktiske investeringer og referanseporteføljen kan defineres som en differanseportefølje, og standardavviket til avkastningen av differanseporteføljen omtales som relativ volatilitet.

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2008, kapittel 5.4.2.