Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rettshjelp

Regjeringen vil styrke rettssikkerheten til særlig utsatte grupper i samfunnet, og foreslår å øke bevilgningen til spesielle rettshjelpstiltak med 4 millioner kroner til en utvidelse av ordningen med advokatvakt ved krisesentre og Dixi-sentre, utvidelse av ordningen med rettshjelp i offentlige servicekontorer og gatejuristprosjekter.