Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rock

Musikkverkstedordningen (MVO) er en støtteordning for aktiviteter innen rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk. MVO støtter øvings- og framføringsutstyr, bygningsmessig tilretteleggelse og opplæring/kortere kurs. MVO har i praksis en klar ungdomsprofil, men ingen reell aldersgrense. MVO administreres av Norsk musikkråd. Regjeringen foreslår en samlet økning på 2,5 millioner kroner, hvorav 1,8 millioner kroner vil gå til øvingslokaler.

Tilskuddet til Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP) foreslås styrket med 1 million kroner slik at det i 2008 samlet vil utgjøre 8,7 millioner kroner. Tilskuddet fordeles av Norsk kulturråd og har som formål å rekruttere nye aktører og bidra til stabilitet og kvalitet innen de rytmiske sjangrene. Det kan gis tilskudd til artister på turné i inn- og utland og til arrangører av festivaler og konserter.

Tilskudd til musikkfestivaler foreslås styrket med 1 million kroner slik at det for 2008 samlet vil beløpe seg til 26,9 mill. kroner. Tilskuddet fordeles av Norsk kulturråd. Tilskuddet har som formål å bidra til at musikkfestivaler på et høyt kunstnerisk nivå kan opprettholdes og utvikles. Styrkingen vil tillate at festivalen i ordningen kan få økt tilskudd og at nye festivaler kan inkluderes i ordningen.

Bergen Rock Aktører vil få en økning på 0,2 millioner kroner.

Tilskuddet til Norsk Rockforbund til forsøk med Klubbstøtte for rock og beslektede musikkformer foreslås videreført med 1 million kroner.

Til Opplevelsessenteret for pop og rock i Trondheim foreslås et investeringstilskudd på 35 millioner kroner og 6 millioner kroner til videre utvikling og drift i 2008.

Det foreslås å videreføre støtten til Namsos Rock City til utvikling og planlegging av Trønderrock-museet og tilskudd til organisasjonen Namsos Rock City.