Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Romfart

Satsingen på romvirksomhet har stor betydning for norske høyteknologiske bedrifter, både gjennom ESA-programmene og på det kommersielle markedet. I 2006 var den totale omsetningen av romrelaterte varer og tjenester i Norge på 6,1 milliarder kroner, en økning på 7 prosent sammenlignet med året før. For hver krone i ESA-kontrakter Norge mottar, gir det ringvirkninger til norske leverandører på nesten 5 kroner.

I arbeidet med å sikre norske bedrifter industrikontrakter spiller Norsk Romsenter en viktig rolle. Romsenteret er det strategiske organ for norsk romvirksomhet, og fremmer Norges interesser i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og i annet internasjonalt arbeid. I tillegg forvalter Romsenteret nasjonale følgeprogrammer og statens eierinteresser innen romvirksomheten.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 478,9 millioner kroner til romvirksomhet fordelt på 37 millioner kroner til Norsk Romsenter, 109,7 millioner kroner til ESA-kontingent, 36,6 millioner til nasjonale følgeprogrammer og 295,6 millioner kroner til internasjonal romvirksomhet for 2008.

Les mer i  kapittel 922 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.