Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovvilt

Det foreslås en økt bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak for rovvilt med ni millioner kroner, inkludert bistand til lokale fellingslag.

Regjeringen foreslår økt bevilgning til erstatninger for rovviltskader på beitedyr med 20 millioner kroner på grunn av store tap i 2006.

Totalt forventes det i 2008 et forbruk på 179 millioner kroner i rovviltarbeidet, det meste i utbetalinger til husdyreiere i form av erstatninger for rovviltskade eller tilskudd til forebyggende tiltak mot slike.