Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samisk kultur

Regjeringen vil bedre Sametingets mulighet til å drive en aktiv kulturpolitikk. I Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2008 er det derfor foreslått en økning på 6,1 millioner kroner til 53,5 millioner kroner over kap. 320, post 53 Samiske kulturformål. Bevilgningen til samiske kulturformål er dermed økt med 21,4 millioner kroner over tre år.

Som et ledd i arbeidet med å styrke samisk språk og kultur foreslår Regjeringen også midler til to samiske kulturbygg i 2008. Østsamisk museum i Neiden og Ája Samisk Senter i Kåfjord.

Bevilgningen til samiske aviser foreslår Regjeringen økt med 5 millioner kroner.