Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske formål- Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift

For å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift ble det høsten 2005 etablert et internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift i Kautokeino. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til driften av senteret med 350 000 kroner i 2008. Den foreslåtte bevilgningen vil da utgjøre 3 millioner kroner.

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift skal flytte inn i det nye vitenskapsbygget i Kautokeino. Bygge er under oppføring. Regjeringen foreslår at det bevilges 550 000 kroner til inventar og utstyr til de deler av vitenskapsbygget som Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift skal benytte.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 9 Samene og kapittel 684 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift.