Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske formål- samisk språk og informasjon

Regjeringen vil videreføre satsingen på samisk språk og informasjon om samiske forhold. Det foreslås å øke bevilgning til formålet med 1,2 millioner kroner i 2008 til 5,8 millioner kroner.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kapittel 681 Tilskudd til samiske formål, post 72 Tilskudd til samiske formål.