Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske formål- tradisjonell samisk kunnskap

Regjeringen ønsker i 2008 å styrke arbeidet med ivaretakelsen av tradisjonell samisk kunnskap i Norge. Det foreslås derfor at det i 2008 bevilges 1,3 millioner kroner til formålet. Midlene skal blant annet benyttes til tiltak for å styrke arbeidet med kartlegging, dokumentasjon og videreføring av samers tradisjonelle kunnskaper.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kapittel 681 Tilskudd til samiske formål, post 74 Dokumentasjon, formidling mv.