Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske formål- verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner i samiske strøk

I tråd med Soria Moria-erklæringen foreslår Regjeringen at det i 2008 etableres et verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner i samiske strøk. Sametinget vil få ansvaret for å administrere programmet. Det foreslås en bevilgning på 6,5 millioner kroner til etablering og drift av programmet i 2008.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kap 680 Sametinget, post 50 Sametinget.