Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Selskapet for industrivekst (SIVA)

Selskapet for industrivekst, SIVA SF, arbeider med innovasjonsaktiviteter og utvikling av regionale verdiskapingsmiljøer. Selskapet er engasjert i næringsparker, forsknings- og kunnskapsparker, næringshager og inkubatorer, og er en pådriver for nettverksbygging og samarbeid mellom nasjonale og regionale, private og offentlige aktører.

Regjeringen ser på nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde, og vil legge til rette for økt næringslivssamarbeid mellom Norge og Russland. I statsbudsjettet for 2008 er derfor tre millioner kroner ekstra foreslått øremerket SIVAs arbeid med innovasjonsaktiviteter i Nordvest-Russland.

Les mer i kapittel 2426 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.