Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Selvangivelse - fritak fra leveringsplikt

Fritak fra leveringsplikt for skattytere som mottar en korrekt og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse.
Regjeringen foreslår at det innføres et fritak fra leveringsplikten, slik at skattytere som ikke har endringer eller tillegg til den forhåndsutfylte selvangivelsen, kan slippe å levere selvangivelsen, såkalt ”stille aksept”. Forslaget innebærer at skattytere som ikke har levert en korrigert selvangivelse innen leveringsfristens utløp, anses å ha godkjent innholdet og dermed levert selvangivelsen med de opplysningene som er forhåndsutfylte.

Forslaget er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 27.