Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sivil beredskap - nytt finansielt instrument

Budsjettet til samfunnssikkerhet og beredskap foreslås økt med om lag 2,9 millioner kroner til deltagelse i arbeidet med sivil beredskap- og krisehåndtering i EU gjennom Handlingsprogrammet for sivil beredskap og Samordningsmekanismen for sivil krisehåndtering.