Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjømat – styrket overvåking av fremmedstoffer

Det foreslås å styrke bevilgningen til NIFES med tre millioner kroner for å videreføre arbeidet med å etablere referanseverdier for fremmedstoffer i fisk. I tillegg styrkes Mattilsynets bevilgning over Landbruks- og matdepartementets budsjett til overvåking og kartlegging av fremmedstoffer i fisk.