Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteetaten - reorganisering

Nødvendige tilpasninger i lovverket
Skatteetaten er under reorganisering, noe som krever en rekke lovendringer. Den vesentligste delen av lovendringene ble fremmet i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) og vedtatt av Stortinget høsten 2006. Det legges nå frem forslag om blant annet tilpasning i reglene om ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard og i reglene om skatteutvalgene.

Les mer i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 kapittel 29.