Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skifer – fradrag for produksjon

Regjeringen foreslår å øke grenser og sats i det særskilte fradraget for skiferproduksjon til samme nivå som for jordbruksfradraget. Det innebærer at det generelle skiferfradraget økes fra 36 000 kroner til 54 200 kroner. Det prosentvise fradraget på 19 prosent for næringsinntekt utover det generelle fradraget, økes til 32 prosent. Det maksimale fradraget på 61 500 kroner heves til 142 000 kroner.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) avsnitt 2.4 og St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avnsitt 2.3.5.