Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skog

Regjeringen foreslår at skogfaktoren ved taksering av skog reduseres fra 8 til 4. Endringen innføres fra 2007.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.3.7.