Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skogvern

Bevilgningen til nytt skogvern er foreslått videreført med 89,9 millioner kroner. Midlene vil i 2008 primært bli brukt til erstatningsutbetalinger i forbindelse med frivillig vern.