Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skred

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner ekstra, til totalt 14 millioner kroner, for å videreføre den styrkede satsningen på oversiktskarlegging av skredfarlige områder i Norge. Pengene er bevilget gjennom økning i budsjettet for Noregs geologiske undersøkelse (NGU). Målet er å identifisere skredfarlige områder i en tidlig fase, slik at nødvendige tiltak kan settes i gang.

I tillegg foreslås det at det etableres et skredforum for å styrke dialogen og kontakten mellom de ulike skredaktørene, og at databasen for skredhendelser skrednett.no skal forbedres. Regjeringen vil utrede nærmere om det bør etableres en sentral skredetat. Staten vil videre medvirke til å sikre døgnkontinuerlig overvåking av skredfarlige områder i Storfjorden (Åknes, Tafjord) og andre steder der det er behov for det.

Se også Rassikring og Åkneset
Les mer i kapittel 905 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.