Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Småsamfunn

Kommunal- og regionaldepartementet gjennomfører en særskilt småsamfunnssatsing for de mest utsatte områdene i landet. Småsamfunnsområder er distriktsområder med lange avstander til regionale sentra, nedgang i folketallet og sårbar næringsstruktur. Innenfor småsamfunnssatsingen brukes blant annet midler til utviklingsprosjekter. Stimulere til lokalt utviklingsarbeid, og få i gang spennende pilotprosjekter er en viktig del av Regjeringens distriktspolitiske løft. I 2007 ble det satt av ca. 30 millioner kroner til slike utviklingsprosjekter. I 2008 er det foreslått å sette av 20 millioner kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter og til nye pilot- og utviklingsprosjekter.

Landets fylkeskommuner er en viktig medspiller for å finne fram til gode småsamfunnsprosjekter innenfor temaene næringsutvikling, attraktive lokalsamfunn og gode tjenestetilbud i distriktene.