Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Snus

I 2007 er avgiftsatsen på snus og skrå er 60 kroner pr. 100 gram, mens avgiften på sigaretter og røyketobakk er 187 kroner pr. 100 gram/stykk. Regjeringen foreslår å øke avgiften på snus og skrå med 10 prosent utover normal prisjustering fra 1. januar 2008. Den foreslåtte satsen blir da 68 kroner pr. 100 gram.

Dersom en skjønnsmessig regner med at avgiftsøkningen slår fullt ut i prisen, anslås det at en boks løssnus (50 gram) vil bli om lag 5 kroner dyrere inkludert merverdiavgift i forhold til dagens pris.

Det anslås at forslaget vil gi et merproveny på 35 millioner kroner påløpt og 30 millioner kroner bokført i 2008.