Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Soningsplasser

Hovedutfordringen i kriminalomsorgen er å avvikle soningskøen og få mer innhold i soningen. Etter at nær 320 nye fengselsplasser allerede er opprettet eller er underveis, er køen for ubetinget fengselsstraff redusert fra 2791 pr. 30. juni 2006 til 1607 per 31. august 2007.

I 2008 vil Regjeringen foreslå økt bevilgning på om lag 105 millioner kroner til videreføring av kapasitetsutvidelsene i 2007 og etablering av 77 nye fengselsplasser i 2008:

  • 10 forvaringsplasser i Trondheim fengsel
  • 11 plasser med høyt sikkerhetsnivå ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
  • Syv nye plasser, herav to plasser med høyt sikkerhetsnivå og fem plasser med lavere sikkerhetsnivå ved Gjøvik og Vestre Slidre fengsel
  • Syv plasser ved Ravneberget fengsel (netto), herav ni plasser med lavere sikkerhetsnivå ved Ravneberget fengsel. Bortfall av to plasser ved Sandefjord fengsel ved omgjøring til overgangsbolig.
  • Syv plasser med lavere sikkerhetsnivå ved Vik fengsel
  • 20 plasser med lavere sikkerhetsnivå ved nytt fengsel på Evjemoen
  • 15 plasser med lavere sikkerhetsnivå ved etablering av overgangsbolig i Kristiansand.

I tillegg foreslår Regjeringen en byggebevilgning på 530 millioner kroner til Halden fengsel som vil gi 251 nye fengselsplasser når fengselet står klar til bruk våren 2010.

Regjeringen vil også igangsette et landsdekkende prøveprosjekt med straffegjennomføring med elektronisk kontroll i domfeltes bopel som etter en tid vil kunne gi en kapasitet tilsvarende om lag 130 fengselsplasser.

I en periode med soningskø er det nødvendig å opprettholde en høy kapasitetsutnyttelse i fengslene. Dette er og har vært en belastning som ikke kan opprettholdes over tid. Regjeringen har derfor foreslått å bevilge 20 millioner kroner ekstra til drift av kriminalomsorgen. I tillegg foreslås det å bevilge 20 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold ved Ullersmo fengsel, og 36 millioner kroner til ekstraordinært opptak av 100 aspiranter ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i 2008.

Se også:

Kriminalomsorgen

Soningsinnhold