Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Språk-, litteratur og bibliotek

Regjeringen foreslår samlet en økning på 28,0 millioner kroner til språk-, litteratur- og bibliotekformål i 2008.

For Nasjonalbiblioteket foreslår Regjeringen en økning på 17,3 millioner kroner, herunder 6,1 millioner kroner til markering av Henrik Wergeland i 2008 og forberedelse til markering av Knut Hamsun i 2009. I tillegg er ansvaret for Filmarkivet i Filminstituttet overført til Nasjonalbiblioteket med 11,8 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å styrke ordninger for litteraturformål, herunder innkjøpsordninger, under Norsk kulturfond med i alt 5 millioner kroner. For Norsk Ordbok 2014 foreslås 1,5 millioner kroner i økt tilskudd, og tilskuddet til fengselsbibliotek foreslås økt med 4,2 millioner kroner.