Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Startlån

Startlån er et samarbeid mellom kommunene og private banker om lån til kjøp av bolig, refinansiering eller lån til bygging av ny bolig. Kommunene administrerer lånet, og søker Husbanken om midler som igjen lånes ut til boligetablerere. Et startlån gir unge og vanskeligstilte med liten eller ingen egenkapital mulighet til å skaffe seg en ny eller brukt bolig. Startlånet kan gis som fullfinansiering eller topplån der andre gir grunnfinansieringen. Kommunene kan også tilby boligtilskudd til etablering til kjøp eller til bygging av egen bolig for vanskeligstilte. Husbanken har en sentral oppgave i å hjelpe kommunene med kompetanse, rådgiving og økonomiske virkemiddel i det boligsosiale arbeidet.