Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

StatRes

StatRes lanseres høsten 2007 og er et dokumentasjonssystem om statlig ressursbruk og resultater som ivaretas av Statistisk sentralbyrå.

StatRes skal bidra til mer åpenhet om statlig tjenesteyting, bedre grunnlag for analyser og større fokus på resultater. Første publisering av indikatorer høsten 2007 dekker et overordnet nasjonalt nivå og tre pilotområder: spesialisthelsetjenesten, høyere utdanning og statlig barnevern. Fra 2008 vil StatRes bli utvidet til å omfatte flere områder.