Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens pensjonsfond – Norge

Statens pensjonsfond – Norge (SPN) er en del av Statens pensjonsfond, og verdien av SPN var 117,6 milliarder kroner pr. 30. juni 2007. Grunnkapitalen i SPN stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene legges løpende til fondet, og det er ingen overføringer mellom fondet og statsbudsjettet eller mellom fondet og Statens pensjonsfond – Utland. SPN forvaltes av Folketrygdfondet.

Se også: