Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens pensjonskasse

Det anslås at netto utgifter til pensjoner som bevilges over kapittel 1542 Tilskudd til Statens pensjonskasse vil bli 9 443 millioner kroner i 2008. Dette er en økning med 1 876 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2007. Bevilgningsøkningen skyldes i første rekke en økning i antall utbetalte pensjoner, herunder AFP-pensjoner, samt effekten av lønns- og trygdeoppgjøret i 2007.

 

Les mer i kapittel 1542 i Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon.