Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statsbygg

Statsbygg arbeider for å realisere Regjeringens ambisiøse målsettinger innenfor miljøvennlig bygging, energieffektive løsninger og arkitektonisk kvalitet. Statsbygg skal dessuten være ledende når det gjelder universell utforming, og sikre tilgjengelighet for alle i bygningene de forvalter.

Det foreslås en reduksjon i bevilgningene til Statsbygg i 2008. Hovedårsaken er at flere større bygge- og utviklingsprosjekter nå er i sluttfasen.

Les mer i programkategori 01.80 og kapittel 2445 i Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon.