Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Stavanger 2008

Stavanger og omegn er utpekt til å være europeisk kulturhovedstad i 2008 sammen med Liverpool. Tiltaket har en totalramme på 300 millioner kroner. Tilskuddet i 2006 var på 20 millioner kroner og i 2007 på 40 millioner kroner.

I 2008 foreslår Regjeringen å bevilge ytterligere 40 millioner kroner til Stavanger 2008. På denne måten har staten i tråd med forutsetningene bidratt med samlet 100 millioner kroner til kulturhovedstaden.