Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Stipendiatstillinger

Regjeringen foreslår å bevilge 112 millioner kroner til opprettelse av 350 nye stipendiatstillinger i 2008. Stillingene er knyttet til nasjonale satsinger innen matematikk, naturfag og teknologi (MNT-fagene), samt medisin, regional utvikling og innovasjon. 270 stillinger er fordelt til universitetene med en hovedtyngde innenfor MNT-fagene.

14 stipendiatstillinger er fordelt til de vitenskaplige høyskolene, en stilling er fordelt til Menighetsfakultetet (eneste private vitenskaplige høyskole), de statlige høyskolene er tildelt 57 stillinger, de private høyskolene er tildelt fem stillinger og stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid er tildelt tre stipendiatstillinger.

Satsen per stipendiatstilling i 2008 er 641 000 kroner.

Det er foreslått å bevilge 1,3 millioner kroner til spesialistkandidatutdanning i statsbudsjettet for 2008.