Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Støttetelefon til kriminalitetsofre

Regjeringen er opptatt av å styrke kriminalitetsofres stilling ved å gi et bredt og tilgjengelig tilbud til de som har blitt berørt av kriminalitet. Regjeringen foreslår som ledd i denne satsingen å sette av en million kroner til igangsetting av et pilotprosjekt for etablering av en gratis støttetelefon for kriminalitetsofre. En viktig oppgave vil være å tilby veiledning og støtte til de som har blitt utsatt for en kriminell handling. Det legges opp til at støttetelefonen skal være i drift fra 2008.

Se også:

Fornærmede og pårørende

Ofre for kriminalitet

 

Voldsoffererstatningsloven