Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Strukturfond for kapasitetstilpassing av fiskeflåten

Strukturfondet for kapasitetstilpassing av fiskeflåten foreslås videreført til 1. juli 2008, med en ramme på 22,5 millioner kroner. Av dette blir det foreslått at 11,25 millioner kroner skal finansieres av næringen gjennom strukturavgiften. Dette innebærer en strukturavgift i første halvår 2008 på 0,18 prosent av førstehandsverdien av ilandført fisk i samme periode.

Etter 1. juli 2008 skal strukturfondet evalueres.