Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Studentboliger

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til studentboligbygging med 40 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2007. Dette gir grunnlag for å gi tilsagn til 670 nye studentboliger i 2008, avhengig av hvor i landet de bygges. Fordelingen av midlene avklares i løpet av 1. halvår 2008.