Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykepenger

Les mer i St.prp. nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kapittel 2650 Sykepenger og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak.