Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Symfoniorkester

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til symfoniorkestrene, jamfør tabellen:

2007

2008

Trondheim Symfoniorkester

44 532

48 447

Stavanger Symfoniorkester

41 848

45 898

Stiftelsen KSO - Kristiansand Symfoniorkester

26 290

33 063

Tromsø Symfoniorkester

11 885

12 396

Det Norske Blåseensemble anno 1734

10 151

16 986

Totalt

134 706

156 790

Til sammen innbærer dette en økning på 11,8 millioner kroner til symfoniorkestrene. I tillegg foreslås den delen av driftstilskuddet til Det Norske Blåseensemble og Kristiansand Symfoniorkester som hittil har vært bevilget over Forsvarsdepartementets budsjett med 10,3 millioner kroner, fra 2008 videreført av Kultur- og kirkedepartementet (KKD).