Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Talentutvikling

Kulturbudsjettet omfatter tilskudd til en rekke virksomheter, ordninger og tiltak der talentutvikling inngår som en del av virksomheten. Samlet foreslår Regjeringen å styrke disse områdene med 8,6 millioner kroner.

Tiltakene som er direkte rettet mot talentutvikling er

  • musikkverkstedordningen
  • tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter
  • BRAK – Bergen Rock Aktører
  • Ungdomssymfonikerne
  • Valdres Sommersymfoni
  • Jazzcamp for unge kvinnelige instrumentalister
  • prosjektet Bygda dansar
  • Den Unge Scenen, scenetekstutvikling
  • Trafo – Nettsted for unge kunstnere
  • Agenda X.