Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tilbaketrekking av salgsfullmakter

I St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap ble det foretatt en gjennomgang og vurdering av opplegg med fullmakter for Regjeringen til å endre statens eierandeler i selskaper. I tråd med denne gjennomgangen foreslås det at eksisterende fullmakter til å redusere statens eierandel i Telenor ASA til 51 prosent i Cermaq ASA til 34 prosent gjennom salg av aksjer trekkes tilbake. Adgang til å redusere statens eierandeler til 34 prosent gjennom utvanning som ledd i industrielle løsninger, foreslås ikke endret for Cermaq ASA og Telenor ASA.

Les mer i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon, programkategori 17.30.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.