Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tinglysing

Som følge av blant annet økt sakstilfang av tinglysinger over lengre tid foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Tinglysingsreformprosjektet med 15 millioner kroner for å unngå restanseoppbygging i Tinglysingsavdelingen ved Statens kartverk. Dette er en videreføring av styrkingen på 16 millioner kroner som ble vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2007.