Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trygdeavgift

Regjeringen foreslår å øke trygdeavgiftssatsen for selvstendig næringsdrivende utenom primærnæringene med 0,3 prosentpoeng til 11 prosent fra 2008. Selvstendig næringsdrivende i primærnæringene skal fremdeles betale 7,8 prosent trygdeavgift. Forslaget må sees i sammenheng med at selvstendig næringsdrivende fra 1. juli 2008 får fødsels- og adopsjonsrettigheter på linje med det lønnstakere har i dag.

Se omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.7.1.