Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske)

Det foreslås å styrke Fiskeridirektoratets budsjett med 10 millioner kroner til tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Midlene foreslås brukt til

  • økt inspeksjonskapasitet i områder der utenlandske fartøy lander frossen fisk i Norge og ved landing i andre lands havner
  • utvikling av lover og forskrifter knyttet til ressurskontroll
  • utvidelse av antall fartøy som omfattes av satellittsporing, utvikling av elektronisk rapportering, elektronisk fangstdagbok og andre dataverktøy som effektiviserer og forenkler ressurskontrollen
  • økt kapasitet til å systematisere og analysere den økende mengden informasjon som blir brukt i ressurskontrollen

Les mer i pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.