Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Underliggende utgiftsvekst

Budsjettets virkning på økonomien avhenger ikke bare av endringen i underskuddet, men også av veksten i utgiftene. Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst er en indikator for utviklingen i statsbudsjettets utgifter til offentlig finansiert tjenesteproduksjon, realinvesteringer og overføringer fra ett år til det neste, og er således en sentral størrelse for å vurdere budsjettpolitikken. I nasjonalbudsjettene oppgis både den nominelle og den reelle underliggende utgiftsveksten. Siden prisveksten over tid er høyere for statsbudsjettets utgifter enn for varer og tjenester i økonomien som helhet, kan den nominelle utgiftsandelen øke selv om den reelle, underliggende utgiftsveksten ikke overstiger veksten i BNP for Fastlands-Norge.

Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten holdes statsbudsjettets utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renter utenom. For å gjøre utgiftene fra et år til det neste sammenliknbare justeres det i tillegg for enkelte ekstraordinære endringer og regnskapsmessige forhold.

I Nasjonalbudsjettet 2008 anslås den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter til 2¼ prosent fra 2007 til 2008.