Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universelt utformede boliger, bygg og uteområder

Universell utforming er et hovedprinsipp og en strategi for å øke tilgjengeligheten i boliger, bygninger og uteområder. Universell utforming innebærer tilrettelegging av boliger og bygninger, slik at de i størst mulig grad skal kunne brukes av flest mulig uten spesiell tilrettelegging.

Det skal stimuleres til universell utforming i bolig- og bygningssektoren gjennom Husbankens økonomiske virkemidler, juridiske virkemidler i plan- og bygningsloven med forskrifter, og gjennom systematisk informasjons- og kompetanseoppbygging for sentrale aktører og forbrukere flest.

Husbankens viktigste virkemidler er grunnlån til oppføring og utbedring. Mer informasjon er tilgjengelig på Husbankens nettsider.

Regjeringen vil innføre skjerpede krav til heis i nye bygninger, og har sendt forslag om endringer i forskrift til plan- og bygningsloven på høring. I høringsforslaget er det blant annet foreslått krav til heis i nye bolig-, arbeids- og publikumsbygg med tre etasjer eller flere.

Regjeringen vurderer også å innføre krav til universell utforming av nye bygninger rettet mot allmennheten. I tillegg kartlegger Regjeringen kostnadene i forbindelse med oppgradering av eksisterende bygg.